Jaká to lesklá barvitost ve sdružené hře houslí, gajd a cymbálu! Nízký tón huku sice hranatí souhru, v nejhorším ale případně umlčuje se huk. Na paterce hraje gajdoš tenkými hlásky zrovna o závod s housličkami. Hudec-primáš obaluje květnatě nápěv; kontráš, druhé housle, plní harmonicky a cymbál přikrývá nedušeným řinčením nápěvy, jako když večerní mlha, třpytící se zlatem zapadajícího slunce, horu za horou zahaluje.

Leoš Janáček (Národní písně v nově nasbírané, 1901)